Kennismaken

Shantykoor Het Veerse Scheepstuig.

Het Veerse Scheepstuig omvat een groep van zo’n 47 mannen die al sinds de datum van oprichting, 31 maart 1999 vierstemmig liederen met als thema De Zee ten gehore brengt.

Thuishaven is het Zeeuwse stad Veere, boordevol cultureel erfgoed en met een rijke maritieme historie. De plaats, waarmee het koor reeds sinds zijn bestaan een bijzondere band heeft, die met regelmaat doorklinkt in zijn liederen:

Door bewuste muzikale keuzes, bekwaam leiderschap en het nodige zangtalent is het koor er in geslaagd in de categorie van het internationale zeemanslied landelijk een vooraanstaande rol te gaan vervullen.

Het koor gaat jaarlijks voor zo’n 20 optredens door het gehele land.

Jaarlijks hebben we succesvol een eigen shantyfestival in Veere waar vele koren steeds meer belangstelling voor blijken te hebben gezien het grote aantal inschrijvingen.

Ook buiten de landsgrenzen is het koor actief. Gaarne denken we daarbij terug aan eerdere nostalgische zeereizen, zoals die op de Oostzee, het IJsselmeer en de Wadden en daarnaast aan de in 2014 gehouden cultuurreis naar Barcelona, waarvan op youtube de optredens bewaard zijn gebleven.

In het najaar 2016 is het koor 5 dagen in Normandië geweest. We hebben diverse plaatsen bezocht en in diverse plaatsen opgetreden.

De liederenbundel van Het Veerse Scheepstuig omvat ruim 100 zangnummers in 8 talen. Driekwart daarvan staat op cd.

Ziehier Het Veerse Scheepstuig, waar zang, muziek, gezelligheid en vriendschap de boventoon voeren. Met onze koordirigente Elena Berdnikova verwacht het koor nog jaren zangplezier te houden en voor de komende jaren het zangniveau te behouden

Veere, april 2017.