Menu

Aan boord

Shantykoor Het Veerse Scheepstuig

Het Zeeuwse stadje Veere (stadsrechten in het begin van de bloeiperiode: 15e eeuw) telt slechts zo’n 1650 inwoners. Dat geringe aantal wordt zomers ruim overtroffen door het hele grote aantal toeristen. Zij vergapen zich aan de prachtige oude gebouwen, de romantische straatjes en de verdedigingswallen, die nog steeds deze antieke stad omzomen. De kleine gemeenschap telt allerlei verenigingen: de zeilvereniging, de voetbalclub, de muziekvereniging, de tuinclub enz. enz. en ……. een shantykoor!

In 1999, tijdens een bijeenkomst van de kaartclub, besloten twee leden een shantykoor op te richten. Al vlot maakten ze diverse stadsgenoten enthousiast. Een zojuist aangekomen Russische dirigente was bereid om de muzikale leiding op zich te nemen. Het moest volgens haar een “goed” koor worden dat meerstemmig zou zingen. En dus startte de club met vier stemgroepen. Een aantal muzikanten completeerde het geheel. Restte nog een naam: dat werd “Het Veerse Scheepstuig” (natuurlijk voor tweeërlei uitleg vatbaar ….).

In de jaren die volgenden groeide het koor uit tot een veertigkoppig gezelschap dat inmiddels kan putten uit een repertoire van meer dan honderd shanty’s en andere liederen over de zee(-vaart). Zangers uit heel Zeeland versterkten de groep. Met behulp van onze Nieuwsbrief, de website en Facebook houden we de leden en de buitenwacht op de hoogte van ons wel en wee.

Het zingen ging steeds beter. Er werden zelfs prijzen gewonnen, maar vooral gezelligheid stond en staat nog hoog in het vaandel. Het shantykoor treedt tegenwoordig ongeveer twintigmaal per jaar op, waarbij ook aandacht is voor werving van zangers. Thuis kan het publiek eveneens genieten van onze muziek, bijvoorbeeld met een DVD die we onlangs opnamen in de Grote Kerk van Veere (luister naar een voorproefje). Hiermee én met onze optredens blijven we financieel gezond en kunnen we er af en toe op uit met de groep. Om de twee jaar proberen we (budget- en Covid-dienende) op reis te gaan. Dat bracht het koor door heel Europa: van Heiligenhafen aan de Oostzee tot Valencia in Spanje. We traden overal met veel plezier op: op zeilschepen, op marktpleinen, maar ook in prachtige gebouwen zoals tijdens de reis naar Barcelona in de Basiliek van Montserrat voor meer dan duizend toehoorders. Zo bouwen we een gezamenlijk geheugen op, waardoor we een sterke groep vormen: een grote vriendengroep uit een heel klein stadje!