Menu

Aan boord

2024 ZILVER JUBILEUMJAAR BIJ HET VEERSE SCHEEPSTUIG!

WAAR IS HET FEESTJE? DAAR IS HET FEESTJE.

Het jaar 2024 wordt het jubileumjaar voor het Veerse Scheepstuig. Wat in de kantine van de kaartclub Veere als idee is ontsproten, is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardig shantykoor met een sterke muzikale begeleidingsgroep. De vierstemmige shanty’s hebben inmiddels in vele dorpen en steden geklonken en niet alleen in Zeeland of Nederland. Ook in diverse Europese landen heeft het koor zijn naam en faam nagelaten.

Een jubileum moet gevierd worden. Zo zijn er een aantal commissies in het leven geroepen om het één en ander te organiseren en voor te bereiden. Middels deze website willen we u graag op de hoogte brengen en houden over onze jubileumactiviteiten. We doen dat nu in grote lijnen zodat we u het komend jaar, als alles geregeld is, nader kunnen informeren. Wat is inmiddels wel duidelijk?

Op 10 januari 2024 heeft de nieuwjaarsviering met partners plaatsgevonden waarbij onze voorzitter Rob van Keulen de aftrap heeft gegeven voor het jubileumjaar.

20 mrt   Verjaardagsfeest voor (oud-)leden.

20 apr   Jubileumconcert.

21, 22 en 23 jun  Jubileumviering met partners.

jul          Optreden historische Markt Veere.

28 sep   Groot Jubileum Concert .   SAVE THE DATE!

dec        Afsluiting jubileumjaar met concert.

Tot zover voor deze keer. We houden u op de hoogte!

-.-.-.-.-.-

Shantykoor Het Veerse Scheepstuig

Het Zeeuwse stadje Veere (stadsrechten in het begin van de bloeiperiode: 15e eeuw) telt slechts zo’n 1650 inwoners. Dat geringe aantal wordt zomers ruim overtroffen door het hele grote aantal toeristen. Zij vergapen zich aan de prachtige oude gebouwen, de romantische straatjes en de verdedigingswallen, die nog steeds deze antieke stad omzomen. De kleine gemeenschap telt allerlei verenigingen: de zeilvereniging, de voetbalclub, de muziekvereniging, de tuinclub enz. enz. en ……. een shantykoor!

In 1999, tijdens een bijeenkomst van de kaartclub, besloten twee leden een shantykoor op te richten. Al vlot maakten ze diverse stadsgenoten enthousiast. Een zojuist aangekomen Russische dirigente was bereid om de muzikale leiding op zich te nemen. Het moest volgens haar een “goed” koor worden dat meerstemmig zou zingen. En dus startte de club met vier stemgroepen. Een aantal muzikanten completeerde het geheel. Restte nog een naam: dat werd “Het Veerse Scheepstuig” (natuurlijk voor tweeërlei uitleg vatbaar ….).

In de jaren die volgenden groeide het koor uit tot een veertigkoppig gezelschap dat inmiddels kan putten uit een repertoire van meer dan honderd shanty’s en andere liederen over de zee(-vaart). Zangers uit heel Zeeland versterkten de groep. Met behulp van onze Nieuwsbrief, de website en Facebook houden we de leden en de buitenwacht op de hoogte van ons wel en wee.

Het zingen ging steeds beter. Er werden zelfs prijzen gewonnen, maar vooral gezelligheid stond en staat nog hoog in het vaandel. Het shantykoor treedt tegenwoordig ongeveer twintigmaal per jaar op, waarbij ook aandacht is voor werving van zangers. Thuis kan het publiek eveneens genieten van onze muziek, bijvoorbeeld met een DVD die we onlangs opnamen in de Grote Kerk van Veere (luister naar een voorproefje). Hiermee én met onze optredens blijven we financieel gezond en kunnen we er af en toe op uit met de groep. Om de twee jaar proberen we (budget- en Covid-dienende) op reis te gaan. Dat bracht het koor door heel Europa: van Heiligenhafen aan de Oostzee tot Valencia in Spanje. We traden overal met veel plezier op: op zeilschepen, op marktpleinen, maar ook in prachtige gebouwen zoals tijdens de reis naar Barcelona in de Basiliek van Montserrat voor meer dan duizend toehoorders. Zo bouwen we een gezamenlijk geheugen op, waardoor we een sterke groep vormen: een grote vriendengroep uit een heel klein stadje!